Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, wykonaj następujące czynności, aby łatwo je odzyskać:
  • Przejdź do strony głównej gry i kliknij zakładkę logowania, która znajdujesię w prawym górnym rogu ekranu.
  • Kliknij "Nie pamiętasz hasła?".
  • Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać adrese-mail przypisany do twojego konta.
  • Wpisz adres i potwierdź. Wyświetli się potwierdzenie, że wiadomość e-mail została pomyślnie wysłana. 
Po kliknięciu odnośnika, który znajdziesz w tej wiadomości trafisz nastronę, która umożliwi ci zresetowanie hasła. Możesz na niej po prostu wpisaćswoje nowe hasło i potwierdzić swój wybór. Pojawi się wiadomość informującacię, że procedura została zakończona pomyślnie.

Możesz teraz wrócić na stronęgłówną gry, wybrać flagę swojego państwa i serwer w dolnej jej części,znaleźć zakładkę logowania w prawym górnym rogu ekranu i wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło.

Kiedy wiadomość e-mail zostanie wysłana, sprawdź, czy nie trafiłaprzypadkiem do twojego folderu ze spamem. Istnieje możliwość, że naszewiadomości będą do niego od czasu do czasu trafiały.