Jeśli korzystasz z samodzielnego klienta Flash (rozwiązanie to zasugerowaliśmy w zeszłym roku w celu rozwiązania problemów z płynnością działania gry), niestety nie będzie on wkrótce umożliwiał korzystania z gry w wersji HTML5. O ile wersja Flash jest obecnie dostępna w ramach samodzielnego klienta Flash i jeszcze przez pewien czas będzie można nadal z niej korzystać, z chwilą oficjalnej premiery wersji HTML5, jakiekolwiek wydanie Flash przestanie być obowiązującą alternatywą. Przełączanie między wersjami HTML5 i Flash może wywołać dziwne rezultaty i nie jest zalecane. Należy podkreślić zarazem, iż format HTML5 stanowi nader wszechstronną i współczesną technologię, która współpracuje z wieloma urządzeniami i przeglądarkami, zapewniając użytkownikom szeroką gamę możliwości w przypadku, gdy ich przeglądarki nie działają w satysfakcjonujący sposób.