Możesz zacząć odblokowywać obsydianową farmę, po osiągnięciu 115 poziomu gracza i ulepszeniu wielkiego gospodarstwa do poziomu 10. To ulepszenie będzie wymagało diamentów, które możesz zdobyć, biorąc udział w jednym z wydarzeń Krainy Marzeń.

Jeśli odwiedzisz swoje wielkie gospodarstwo na poziomie 10, zauważysz, że dostępnych jest teraz kilka nowych zakładek. Musisz tam ukończyć badanie, które ulepszy wielkie gospodarstwo do poziomu 11. Badanie to wymaga obsydianu, który można zdobyć uczestnicząc w wydarzeniu Liga farmerska. Gdy to zrobisz, będziesz miał dostęp do kolejnego i ostatniego badania - "Odblokuj obsydianową farmę", znajdującego się w drugiej zakładce.

Obsydianowa farma — samouczek wideo dotyczący odblokowania:

https://www.youtube.com/watch?v=Nix5OoLz--w&feature=emb_title